GR Parcewo prowadzi sprzedaż półtusz wieprzowych.

Najwyższa jakość mięsa- trzoda karmiona tylko paszami gospodarskimi. Umożliwiamy dowóz do klienta.

Waga półtuszy od 40-70kg.

TELEFON: 798 141 513

EMAIL: trzoda@gr-parcewo.pl